Politica de confidentialitate

   ADM Electronic SRL proceseaza si administreaza in conditii de maxima  siguranta datele cu caracter personal oferite de clientii nostrii respectand cerintele Legii nr. 677/2001  pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, modificata si completata si ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice

   Datele personale sunt salvate si procesate de catre  ADM Electronic SRL numai in scopul indeplinirii obligatiilor contractuale si legale fata de clienti.   

   Pentru efectuarea comenzilor online clentii trebuie sa furnizeze datele personale , acestea fiind necesare pentru eliberarea facturii fiscale care vor insoti produsele.

   Refuzul clientilor de a furniza datele personale determina imposibilitatea de a beneficia de serviciile noastre online.

   ADM Electronic SRL poate furniza datele cu caracter personal oferite de clienti altor companii cu care se afla in relatii de parteneriat ( Ex. firma de curierat ) numai in eventualitatea in care acestia isi asuma un angajament de confidentialitate in care garanteaza bine pastrarea si siguranta datelor in conformitate cu legea in vigoare .